Arbeidsrecht

Wintertaling heeft  jarenlange ervaring en kennis op arbeidsrechtelijk gebied.  Op basis daarvan kunnen wij u adviseren over alle voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties waar u als werkgever of inlener mee te maken krijgt.

Gelet op de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid is het noodzakelijk uw eventuele (model)contracten te actualiseren. Daarnaast kunnen de advocaten van Wintertaling u adviseren over, begeleiden bij alle voorkomende arbeidsrechtelijke procedures, bijvoorbeeld bij het UWV , of  de rechtbank. Dat kan ontslagzaken betreffen maar ook loonaanspraken, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, privacy- en andere reglementen.

Juist bij ontslagzaken is een ‘to the point’ advisering en begeleiding in een vroeg stadium van belang. Daarmee kunnen namelijk vaak kostbare en tijdrovende procedures worden vermeden.

Als het nodig is, worden procedures ferm en afgewogen ingezet. Altijd in een juiste mix van praktisch en tactisch opereren, op een solide juridische basis. Wintertaling heeft een track record van aansprekende successen die in talrijke procedures zijn behaald.

Op het gebied van flexibele arbeid, zoals uitzendovereenkomsten, oproepcontracten, nul-urencontracten en payrolling, heeft Wintertaling uitgesproken  gespecialiseerde kennis en praktijkervaring. Wintertaling kan u dan ook bij uitstek op dat lastige terrein van het  arbeidsrecht adviseren.

Hetzelfde geldt voor cao-recht en dispensatie-procedures: Wintertaling beschikt over uitzonderlijke ervaring op dat gebied en kan u daarover als geen ander adviseren.