Wintertaling is een advocatenkantoor met specialisten op het gebied van M&A,
ondernemingsrecht, contractenrecht, bouwrecht en vastgoedrecht.

Ga naar de betreffende pagina’s voor nadere informatie over de specialisaties en specialisten.
Onze advocaten staan ingeschreven in het rechtsgebiedenregister de Amsterdamse Orde van Advocaten Rechtsgebiedenregister.

Wintertaling wijst erop dat voor de ontvangst van gelden van derden het volgens de Verordening op de Advocatuur noodzakelijk is, ter vermijding van verwarring, dat een advocatenkantoor is aangesloten bij een interne of externe stichting Derdengelden. Wij wijzen erop dat Wintertaling niet is aangesloten bij een Stichting Derdengelden, intern noch extern. Daarom kan Wintertaling geen gelden van derden, waaronder begrepen haar opdrachtgevers, ontvangen. Betalingen door opdrachtgevers van aan opdrachtgevers geldig uitgebrachte facturen gelden niet als ontvangst van gelden van derden.

  Contactgegevens

Bezoekadres:
Gebouw Vivaldi
Antonio Vivaldistraat 66
1083 HP Amsterdam

  Telefoon: 020-5207681
  KvK-nummer: 60490748
  Email: info@wintertaling.com

Algemene Voorwaarden
Klachtenregeling
Privacyverklaring
Rechtsgebiedenregister