OVER ONS

Wintertaling is een advocatenkantoor met specialisten op het gebied van M&A, ondernemingsrecht, contractenrecht, bouwrecht en vastgoedrecht.

Ga naar de betreffende pagina’s voor nadere informatie over de specialisaties en specialisten. Onze advocaten staan ingeschreven in het rechtsgebiedenregister de Amsterdamse Orde van Advocaten Rechtsgebiedenregister. Wintertaling wijst erop dat voor de ontvangst van gelden van derden het volgens de Verordening op de Advocatuur noodzakelijk is, ter vermijding van verwarring, dat een advocatenkantoor is aangesloten bij een interne of externe stichting Derdengelden. Wij wijzen erop dat Wintertaling niet is aangesloten bij een Stichting Derdengelden, intern noch extern. Daarom kan Wintertaling geen gelden van derden, waaronder begrepen haar opdrachtgevers, ontvangen. Betalingen door opdrachtgevers van aan opdrachtgevers geldig uitgebrachte facturen gelden niet als ontvangst van gelden van derden.

Onze locatie

020-5207681

KvK-nummer: 60490748

Downloads

Onze locatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Zuidas